depend on them

Red narrating: These walls are kind of funny like that. First you hate’em, th
en you get used to’em. Enough time passes, gets so you depend on them.

 瑞德話外音:這些高牆還真是有點意思。一開始你恨它,然後你對它就習慣了。等相當的 時間過去後,你還會依賴它。

這是《肖申克的救贖》經典對白,爲什麽突然想到這句?

春節帶狗狗-傻桔出去玩了幾天。回家的時候,傻瓜自動自覺地走入鐵籠(之前他是有一個專門的房間的,後來媽媽有意見,所以給傻桔買了一個大大的鐵籠)。我好奇怪,明明自由了,爲什麽還要走回鐵龍?其實傻桔可以坐在地板上、sofar上,可以在屋子裏自由自在奔跑。

正如電影中RED的話一樣。久而久之就習慣了,並且依賴了。

how to forget

how to forget

“你坐喺电脑前面,
尝试喺搜寻引擎器里面输入’how to forget’,
自动弹出的第一个联想语句,
亦即是全球被搜寻次数最多的语句,
系’how to forget someone’… ”

“怎样先可以将一个人忘记得一干二净?
我可以好肯定咁样话比你知:冇方法.
你话…感觉会随时间丢淡,
我明呀,问题系我而家好唔开心啊…”

“其实呢…“放胆去爱”系好犀利,
你知唔知道点解呢个世界咁闷?
因为十居其九都是“肯学就识”的事.
“放胆去爱”唔同!“放胆去爱”是学唔嚟架,
唔系人人得架,而你竟–然识啊!”

“爱都识咯,学埋放手啦…”

“啊!!唔记得咗讲,
你原本想喺搜寻引擎里面输入’how to forget’ …
但当你输入到’how to F O R G’ 嘅时候…
搜寻器会自动弹出一句’how to forgive yourself’….

錯過的風景

DSC_1301

這是我上班途中的一處風景。

剛好在紅綠燈旁邊。

每年這個時候,樹上都帔著晚秋的衣裳。

好像在告訴路人,春天來了。

每到這個路口,我都希望紅燈,好讓我停下忙碌的腳步,欣賞這風景。

不知道從什麽時候開始,觀察四周的事物變成我上班路上唯一可以做的事情。

藍色星球的居民們,這就是你們錯過的風景。

 

 

貓兒

999-1

 

這是公司樓下,別墅區一個雨棚頂的貓窩。

能清楚地看出四個貓窩;

經常出末的貓有4只,黑、白、金、金花。

每有閑時,就會跑到窗邊,看看貓兒在幹什麽。

他們最喜歡在窩邊曬太陽,玩耍。

當我跑到窗邊,貓兒不在時,會有幾份失落。

然後會就暗地裏想,貓兒出差未回。

慢慢地,對貓兒産生的感情。

某天,下著濛濛細雨,貓兒的窩被淋濕了一大半,貓兒不在了。

突然很想給貓兒弄個小雨棚,

但細心想想,這樣一來,貓兒就不能曬太陽了。

還好,第二天,出太陽了,貓兒的窩被曬幹了。

貓兒也回來了。

一朋友說:要是我能被這樣放養多好啊?

You can to be what you want to be ,not anyone else.

Right?

go ahead Strong Yuen.